اطلاعيه شماره 1- تاریخ، نحوه ثبت نام و مدارک لازم مرحله مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری < اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعيه شماره 1- تاریخ، نحوه ثبت نام و مدارک لازم مرحله مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری آزمون نيمه‌متمركز دكتري «Ph.D. » سال 1396

 

اطلاعیه دانشگاه بوعلي سينا در خصوص مرحله مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری آزمون نيمه‌متمركز دكتري «Ph.D. » سال 1396

مقدمه

با توجه به گسترش روز افزون تحصیلات تکمیلی در کشور، در نظر گرفتن اصل برابری فرصت‌ها و اجرای عدالت آموزشی در فرآیند پذیرش دانشجو امری مهم و ضروری است. لذا، براساس آیین‌نامه ورودی دکتری (Ph.D.) و شیوه‌نامه اجرایی آزمون دکتری ابلاغی معاونت آموزشی وزارت و در نظر گرفتن شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه، شیوه‌نامه اجرایی حاضر برای تعیین روند پذیرش دانشجوی دکتری به منظور پیشگیری از بروز اختلال در پذیرش عادلانه، علمی و کیفی و نیز هماهنگی بین عوامل اجرایی در دانشگاه بوعلی سینا تدوین شده است.

 

1-    تعاریف

·         وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

·         سازمان سنجش: سازمان سنجش آموزش کشور

·         دانشگاه: دانشگاه بوعلی سینا

·         شورا: شورای دانشگاه بوعلی سینا

·         مرحله اول: آزمون برگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور

·         مرحله دوم: توسط دانشگاه برگزار شده و شامل مصاحبه علمي و سنجش علمي و بررسی سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري داوطلب می‌باشد.

·         داوطلب: متقاضی پذیرش در دوره دکتری که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد مورد تایید وزارت می‌باشد.

·         رشته امتحانی: مجموعه رشته‌های متناسب بدون توجه به گرایش و زمینه

·         امتیاز آموزشي و پژوهشی: امتیاز مدارک پژوهشی شامل انواع مقاله، گواهی ثبت اختراع و تالیف یا ترجمه کتاب توسط داوطلب می‌باشد. امتیاز سوابق آموزشی داوطلب براساس مدارک ارایه شده شامل معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی و کارشناسی‌ارشد، المپیادهای علمی و سطح توانایی زبان داوطلب می‌باشد.

·         مصاحبه علمي و سنجش علمي: امتیاز مصاحبه شامل امتیاز بخش مصاحبه حضوری کار گروه برگزار کننده مصاحبه با داوطلب و قدرت پاسخ گویی به سئوالات می‌باشد.

2-     اطلاع‌رسانی: اطلاع‌رسانی رشته‌های مورد پذیرش و شرایط پذیرش از طریق وب گاه دانشگاه انجام می‌شود.

3-     رشته‌ها و ظرفیت پذیرش: رشته‌های مورد پذیرش مطابق با آیین‌نامه ظرفیت پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه و ظرفیت تایید شده از طرف دفتر گسترش آموزش عالی وزارت که در فراخوان دانشگاه اعلام می‌گردد.

4-     نحوه ثبت نام: ثبت نام از داوطلبان براساس شرایط زیر انجام می‌شود:

الف- تنها افراد شرکت کننده در مرحله اول (آزمون سازمان سنجش) که حد نصاب اعلام شده توسط دانشگاه را کسب کرده باشند می‌توانند به عنوان داوطلب در مرحله دوم شرکت نمایند.

ب- حدنصاب سنجش علمی رشته یا رشته محل‌های مورد پذیرش پس از اعلام نتایج مرحله اول توسط سازمان سنجش و براساس تراز پیشنهادی سازمان سنجش، بررسی و تعیین خواهد گردید.

ج- هزینه ثبت نام: براساس مصوبه کمیسیون هیات امنای دانشگاه (تاریخ 12/12/1394)  مبلغ 000/800 ریال (هشتاد هزار تومان) به عنوان هزینه ثبت نام مرحله دوم در دانشگاه تعیین شده است.

د- ثبت نام و درخواست شرکت در مرحله دوم از طریق سامانه الکترونیکی انجام خواهد شد.

ه- بررسی اولیه مدارک داوطلبان توسط تحصیلات تکمیلی دانشگاه انجام خواهد شد.

5-     زمان برگزاری آزمون مرحله دوم: براساس تاریخ‌های پیشنهادی سازمان سنجش مرحله دوم برگزار خواهد شد.

6-      ترکیب کارگروه برگزار کننده مرحله دوم: در هر رشته- گرایش حداقل سه نفر از اعضای هیات علمی با مرتبه استادیار و بالاتر توسط شورای تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی قبل از برگزاری آزمون به عنوان کارگروه برگزار کننده مرحله دوم تعیین می‌شوند. حضور و امتیاز دهی عضو هیات علمی پذیرنده دانشجو (استاد راهنمای آینده) در تمامی مراحل آزمون مرحله دوم ضروری است.

7-      نحوه ارزیابی داوطلبان در مرحله دوم: ارزیابی داوطلبان در این مرحله براساس موارد زیر صورت خواهد گرفت:

الف- نمره آزمون متمركز مرحله اول به ميزان 50 درصد  نمره کل نهایی داوطلب را تشكيل مي‌دهد.

ب- ارزیابی داوطلبان براساس سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوري و مصاحبه علمي و سنجش علمي انجام می‌گیرد. بر این اساس از مجموع 50 امتیاز این مرحله، سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري 20 امتیاز و و مصاحبه علمي و سنجش علمي 30 امتیاز را شامل می‌شود.

 

ج- امتیاز سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری داوطلب براساس جدول زیر بررسی و محاسبه خواهد شد:

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

1

1- مقالات علمی- پژوهشی(داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی

2- گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

3- برگزیدگی در جشنواره‌های علمی معتبر (و آثار بدیع هنر مورد تایید)

7

هر مقاله تا 7 امتیاز مطابق آیین نامه ارتقا

گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 7 و داخلی تا 5

برگزیدگی داخلی تا3 و خارجی تا 7 امتیاز

2

مقالات علمی- ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی

2

هر مقاله تا دو امتیاز مطابق آیین نامه ارتقا

3

مقالات چاپ شده در کنفرانسهای معتبر (داخلی یا خارجی)

2

خارجی تا 2 و داخلی 1 امتیاز

4

تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

1

-

5

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی

2

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

6

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسیارشد ناپیوسته

2

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

7

برگزیدگان المپیادهای علمی- دانشجویی، دانشجوی نمونه کشوری

2

رتبه 1تا3، 2 امتیاز- رتبه 4تا1 امتیاز

8

مدرک زبان معتبر

2

طبق جدول زیر

جمع

20

 

·                    داوطلبانی که از ردیف 2 (مقالات علمی- ترویجی) امتیاز کسب نکنند می‌توانند از این امتیاز در ردیف 1 استفاده نمایند.

·                     نحوه محاسبه و توزیع امتیاز پژوهشی ردیف‌های 1 تا 4 مطابق آیین‌نامه ارتقا اعضای هیات علمی صورت می‌گیرد.

·  برای داوطلبان دوره کارشناسی‌ارشد پیوسته امتیاز مجموع ردیف‌های 5 و 6 برای معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره در نظر گرفته می‌شود.

·   مدارک دانشجوی نمونه کشوری بایستی بر اساس آیین‌نامه مربوطه ارائه گردد.

نحوه محاسبه امتیاز مدرک زبان (ردیف 8 جدول بالا) براساس جدول زیر انجام خواهد شد.

MSRT

(MCHE)

IELTS Equivalent

TOEFL (IBT)

TOEFL (CBT)

TOEFL (PBT)+

TOLIMO

امتیاز تخصیصی

100-95

9-5/7

120-113

300-263

680-625

2

90

7

100

250

600

85

5/6

91-90

232

575

75/1

80

6

80-79

213