اطلاعيه شماره 2- آزمون دكتري 1395: دروس امتحانی و نوع آزمون کتبی تخصصی. < اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعيه شماره 2- آزمون دكتري 1395: دروس امتحانی و نوع آزمون کتبی تخصصی.

 
rss
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند