اطلاعیه شماره 2: آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی ((Ph.D. بدون آزمون (استعدادهاي درخشان) دانشگاه بوعلی < اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره 2: آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی ((Ph.D. بدون آزمون (استعدادهاي درخشان) دانشگاه بوعلی سینا برای سال تحصیلی 97-1396

 

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره 2: آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی ((Ph.D. بدون آزمون (استعدادهاي درخشان) دانشگاه بوعلی سینا برای سال تحصیلی 97-1396

                                                        

دانشگاه بوعلی سینا بر اساس "آیین‌نامه پذيرش بدون آزمون (استعدادهاي درخشان) در دوره تحصيلي دكتري" مصوب جلسه مورخ 27/03/1393 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان ابلاغيه شماره 67272/21 مورخ 18/04/1393 و اصلاحيه آيين‌نامه به شماره 237200/21 مورخ 16/12/1393، از میان متقاضیان واجد شرایط، برای سال تحصیلی 97-1396 در رشته/گرایش‌های زیر بدون آزمون دانشجوی دکتری تخصصی می‌پذیرد:

 

الف- رشته/گرایش ها

دانشکده

گروه آموزشی

رشته/ گرایش مقطع دکتری

علوم انساني

زبان و ادبيات فارسي

زبان و ادبيات فارسي

 

دانشکده

گروه آموزشی

رشته/ گرایش مقطع دکتری

اقتصاد و علوم اجتماعي

علوم اقتصادي

علوم اقتصادي- اقتصاد بخش عمومي

علوم اقتصادي- اقتصاد شهري و منطقه اي

روان‌شناسی

روان‌شناسی تربیتی

 

دانشکده

گروه آموزشی

رشته/ گرایش مقطع دکتری

شيمي

شيمي فیزیک

شيمي فيزيك

 

دانشکده

گروه آموزشی

رشته/ گرایش مقطع دکتری

علوم پايه

فيزيك

فيزيك - فیزیک نجومی

رياضي

رياضي كاربردي- تحقیق در عملیات

 

دانشکده

گروه آموزشی

رشته/ گرایش مقطع دکتری

كشاورزي

خاک­شناسی

مديريت منابع خاك

مديريت حاصلخيزي و زيست فنّاوري خاك

 

دانشکده

گروه آموزشی

رشته/ گرایش مقطع دکتری

فني و مهندسي

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

مهندسی عمران

ژئوتكنيك

مهندسي مکانیک

مهندسي مکانیک- طراحي كاربردي شاخه تخصصی مكانيك جامدات

 

دانشکده

گروه آموزشی

رشته/ گرایش مقطع دکتری

علوم ورزشي

آسیب شناسی و بیو مکانیک ورزشی

بيومكانيك ورزشي

 

ب – شرایط و ضوابط اختصاصی:

برای اطلاع از شرایط و ضوابط اختصاصی به "آیین نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري" مصوب جلسه مورخ 1393/03/27 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان ابلاغيه شماره 67272/21 مورخ 1393/04/18 و اصلاحيه آيين نامه به شماره 237200/21 مورخ 1393/12/16 مراجعه شود (مطالعه آيين‌نامه‌هاي مذكور لازم است).

 

ج– نکات مهم:

-                     بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد یا حداكثر تا تاريخ 1396/06/31 (قابل تمديد نمي باشد) دانش آموخته گردد. متقاضياني كه تا تاريخ 31/06/1396 دانش آموخته مي­شوند بايد مدارك دانش آموختگي خود را به مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه تحويل دهند در غير اينصورت پذيرش موقت آنها لغو مي گردد.

-                     کسب حداقل 7 امتیاز از بند 1- 1 جدول شماره 1 الزامی می‌باشد.

-                     کلیه پذیرفته شدگان نهایی ملزم هستند قبل از آزمون جامع دكتري، گواهی کسب حداقل نمره 50 آزمون MSRT يا معادل آن را در ساير آزمون ها مطابق جدول شماره 4 اصلاحيه آيين نامه به شماره 237200/21 مورخ 1393/12/16 ارائه نمایند. پذيرش آن دسته از داوطلباني كه در زمان تعيين شده موفق به ارائه مدرك فوق الذكر نگردند، لغو خواهد شد.

-                     پذيرش افراد واجد شرايط در همان رشته تحصيلي يا رشته هاي تحصيلي مرتبط با رشته تحصيلي دوره كارشناسي ارشد متقاضي، به تشخيص و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه امكان پذير است.

-                     دانش آموختگان و دانشجويان دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي، پيام نور، غيردولتي- غيرانتفاعي، علمي-كاربردي، فرهنگيان، پرديس‌هاي بين المللي، پرديس خودگردان، دوره هاي مجازي (الكترونيكي) و نيمه‌حضوري پذیرش بدون آزمون به عمل نمی‌آید. لذا دانش‌آموختگان و دانشجویان دانشگاه‌های مذکور از ارسال مدارک یا پرداخت وجه جداً خودداری نمایند.

-                     تغيير رشته و محل تحصيل براي دانشجوياني كه از طريق آیین نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان پذيرفته شوند، امكان پذير نمي باشد، لذا پس از تاييد نهايي وضعيت متقاضيان پذيرش شده، امكان تغيير رشته و دانشگاه براي آنان ميسر نخواهد بود.

-                     هر دانشجو صرفا مي تواند نسبت به اخذ پذيرش نهايي از يك دانشگاه اقدام نمايد. بنابراين بايد تنها نسبت به ثبت نام در يك دانشگاه اقدام نموده و از ساير پذيرش هاي خود (قبل از اينكه دانشگاه اطلاعات متقاضيان را از طريق پرتال ارتباطي به سازمان سنجش آموزش كشور ارسال نمايد) سريعا انصراف دهد.

-                     تنها به مدارك ارايه شده (ارسال شده) و مورد تاييد، امتياز بندهاي مورد نظر داده خواهد شد. همچنين به همراه داشتن اصل مدارك اعلام شده فوق در زمان مصاحبه الزامي است.

-                     منظور از مقاله مرتبط با پايان نامه اين است كه نام استاد راهنما، مشاور و دانشجو يا استاد راهنما و دانشجو در مقاله قيد شده باشد و علاوه بر روش تحقيق و مباني نظري، از نظر موضوعي و محتوايي نيز با پايان نامه در ارتباط باشد. همچنين مقاله با ذکر آدرس دانشگاه محل تحصيل دوره کارشناسي ارشد متقاضي، منتشر شده باشد.

-                     نمايه هاي معتبر بين المللي، شامل ISI، Scopus و ISC مي باشد. نشرياتي که داراي نمايه ISC هستند، لازم است داراي اعتبار علمي-پژوهشي از كميسيون بررسي نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نيز باشند.

-                     نشرياتي که مقالات متقاضي در آنها منتشر شده­اند نبايد در ليست سياه (Black List) اعلام شده از طرف معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشند.

-                     از مقالات داراي پذيرش چاپ، حداكثر دو مورد قابل امتيازدهي است.

-                     برگزيدگان جشنواره های علمي معتبر بين­المللي و المپيادهاي علمي دانشجويي لازم است گواهی معتبر با امضاء بالاترین مقام مسئول به شرح ذیل ارائه نمایند:

Ø                  برگزيدگان رتبه اول تا سوم مرحله نهایی جشنواره های علمي معتبر بين­المللي (خوارزمي، فارابي، رازي و ابن سينا) بايد تاييد دبيرخانه جشنواره را نيز كسب و ارائه نمايند.

Ø                  گواهي ثبت اختراع بايد داراي تاييديه از سازمان پژوهش­هاي علمي و صنعتي ايران باشد.

Ø                  برگزيدگان مرحله نهايي المپيادهاي علمي دانشجويي بايد تاييد دبيرخانه المپياد را نيز كسب و ارائه نمايند.

 

-                     موافقت يكي از اساتيد واجد شرايط و دارای ظرفیت پذيرش دانشجوي دكتري بدون آزمون براي سال تحصيلي 97-1396 بعنوان استاد راهنماي دانشجو، از بين اعضا هيات علمي گروه آموزشي، در كميته علمي مصاحبه كننده، ضروري است.

-                     از آنجا كه تحصیل در دوره دکتری به صورت تمام وقت مي باشد، داوطلبان شاغل اعم از رسمي، پيماني و قراردادي لازم است در هنگام مصاحبه، موافقت اولیه سازمان و نهاد دولتی یا غیردولتی متبوع خود مبنی بر صدور ماموریت چهار ساله و قابل تمدید تا پنج سال یا موافقت با استعفا یا مرخصی بدون حقوق را در صورت پذیرفته شدن، ارائه دهند و هنگام ثبت نام، ارائه حکم ماموریت، استعفا، مرخصی بدون حقوق یا هرگونه سند رسمی که موید امکان تحصیل تمام وقت دانشجو باشد، الزامی است.

-                     تحصيل پذيرفته شدگان نهايي بدون آزمون به صورت رايگان (بدون پرداخت شهريه تحصيلي) بوده و تابع كليه مقرارت و آيين نامه هاي تحصيل در دوره دكتري دانشگاه مي باشد. در صورتي كه پذيرفته­شدگان پس از ثبت نام، از ادامه تحصيل انصراف دهند، يا به هر دليل قادر به اتمام دوره تحصيلي نشوند ملزم به پرداخت هزينه آموزش رايگان بر اساس تعرفه هاي مصوب براي دانشجويان ورودي آن سال خواهند بود.

-                     پس از دريافت مدارك و مستندات متقاضيان و بررسي مقدماتي در حوزه تحصيلات تكميلي دانشگاه، مدارك آنها جهت ارزيابي علمي به دانشكده­هاي مربوط ارسال مي­شود. شوراي تحصيلات تكميلي گروه آموزشي ذيربط پس از ارزيابي مدارك و انجام مصاحبه علمي از افراد واجد شرايط، افراد واجد شرايط پذيرش را توسط دانشكده به مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه معرفي نموده و پس از تصويب نهايي، پذيرفته شدگان علمي جهت انجام مراحل بعدي به سازمان سنجش آموزش كشور معرفي مي­شوند.

- چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی مدارک، مصاحبه و تحصیل در دانشگاه حتي زمان فارغ التحصيلي، مشخص شود که داوطلب واجد یکی از شرایط عمومي يا اختصاصي نبوده است، بلافاصله از ثبت نام یا ادامه تحصیل ايشان جلوگیری و مطابق با مقررات با وی رفتار خواهدشد و عواقب آن بر عهده خود متقاضي خواهد بود.

- پذیرش علمی داوطلبان برای ارسال فرم گزینش ایشان به هیات مرکزی گزینش دانشجو، منوط به تایید سازمان سنجش آموزش کشور می­باشد.

- پس از اعلام و تاييد پذيرش علمي از طريق پرتال سازمان سنجش آموزش كشور، فرم تاييد صلاحيت عمومي از پذيرفته شدگان اوليه دريافت و به هيات مركزي گزينش ارسال خواهد شد.

- ثبت نام قطعی از پذیرفته شدگان علمی منوط به تایید صلاحیت عمومی ایشان از سوی هیات مرکزی گزینش دانشجو می باشد.

- بديهي است، پرداخت هزينه ثبت نام، ارسال مدارك، پذیرش مدارك، دعوت و شركت در مصاحبه و اعلام نتایج اولیه هیچگونه حقی براي داوطلب ایجاد نخواهد کرد.

- پذيرش دانشجويان دكتري بدون آزمون در هر رشته گرايش منوط به ثبت نام قبول شدگان آزمون دكتري سال تحصيلي 1396 در آن رشته گرايش مي باشد.

- دارا بودن يكي از شرايط مشروحه در بخش مقرارت وظيفه عمومي درج شده در صفحه 3 راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره دكتري (نيمه متمركز) سال 1396 (دفترچه شماره 1).

 

د – نحوه ثبت نام و ارسال مدارک:

1- لازم است کلیه داوطلبان مبلغ-/1/000/000 ریال (يك ميليون ريال) به حساب جاری 2413055361 بانک تجارت شعبه دانشگاه بوعلی سینا (واقع در شهر همدان کد 24130) به نام درآمدهای آزمون های دانشگاه بوعلی سینا (قابل واریز در کلیه شعب بانک تجارت در سراسر کشور) واریز نمایند0 داوطلب باید توجه داشته باشد که هنگام واریز وجه ثبت نام، از صندوقدار بانک بخواهد که نام و نام خانوادگی ایشان را هنگام ثبت کامپیوتری، در فیش مربوطه درج نماید.

2- لازم است کلیه مدارک حداکثر تا تاریخ 31/02/1396 با پست پیشتاز به نشانی همدان، دانشگاه بوعلی سینا، سازمان مرکزی دانشگاه، مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه- کد پستی 6517838695 ارسال شود.

3- روی پاکت قید شود:

(اینجانب . . . . . . . . . . . . . . . . . متقاضی پذیرش بدون آزمون دکتری سال 1396 در رشته . . . . . . . . .  . .گرایش . . . . . . . . . . . می‌باشم).

 

 

تذکرات مهم:

1-                 مدارک و وجه ثبت نام، به هيچ وجه مسترد نخواهد شد. لذا به داوطلبان توصیه اكيد می شود قبل از تكميل درخواست و واريز وجه ثبت نام این آگهی و آيين­نامه­هاي مربوطه را به دقت مطالعه و در صورتیکه کلیه شرایط برای دعوت به مصاحبه را دارند، مبادرت به ثبت نام نمایند.

2-                 مدارکی که فاقد فیش واریزی باشند بررسی نخواهند شد، بنابراين داوطلب بايد اصل فیش واریزي را ارسال نموده و کپی آن را نزد خود نگه دارد.

3-                 به مدارکی که ناقص و یا پس از مهلت مقرر ارسال شده باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد (پاکت هایی که  تاریخ ارسال آن بعد از 31/02/1396ارسال شود، باز نمی شود).

4-                 ارسال مدارك فقط از طريق پست پیشتاز امكان پذير مي باشد و مدارك به هيج وجه به صورت حضوري تحويل گرفته نمي شود.

5-                 كليه مواد آيين­نامه از وضوح كافي برخوردار است لذا از مراجعه حضوري و يا تماس تلفني به منظور پرسش مجدد و همچنين در خصوص زمان مصاحبه، اعلام نتايج و . . . جدا خودداري گردد.

6-                 هر گونه اطلاع رساني به داوطلبان منحصراً از طريق پايگاه اينترنتي دانشگاه بوعلی سینا صورت می پذیرد لذا به داوطلبان توصیه اکید می شود به طور منظم اطلاعیه‌های مربوطه را از طریق سایت مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه (قسمت اطلاعیه‌ها)به نشاني www.gs.basu.ac.ir پیگیری نمایند.

7-                 در صورت تغییر شماره تلفن اعلام شده در فرم ثبت نام، داوطلب باید مراتب را سریعاٌ به مديريت تحصیلات تکمیلی دانشگاه اطلاع دهد.

 

هـ- مدارک لازم:

1-                 کپی شناسنامه و كارت ملي (در صورت دعوت به مصاحبه، همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی در جلسه مصاحبه الزامی است)

2-                 تصویر کارت معافیت یا پایان خدمت وظیفه عمومی یا مدارکی دال بر عدم منع قانونی برای ادامه تحصیل متقاضی از نظر وضعیت نظام وظیفه (جهت برادران).

3-                 اصل فیش واریزی

4-                 الف) تقاضانامه ثبت نام (ويژه دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد) (فرم شماره 1- الف)

            ب) تقاضانامه ثبت نام (ويژه دانشجويان دوره كارشناسي ارشد) (فرم شماره 1- ب)

5-                 فرم مشخصات فردی، سوابق آموزشي و پژوهشي داوطلبان پذيرش بدون آزمون دکتری سال 1396 (فرم شماره 2)

تذکر 1: الصادق یک قطعه عكس كه مشخصات داوطلب در آن پشت نويسي شده باشد بر روی فرم مشخصات فردی ضروری است.

6-                 فرم تعهد حضور تمام وقت (فرم شماره 3)

7-                 الف) گواهی تاييد معدل بدون احتساب نمره پايان نامه، تاريخ فراغت از تحصيل و نمره پايان نامه (ويژه دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد) (فرم شماره 4- الف) {فرم بایستی دارای مهر، تاریخ و شماره ثبت دبیرخانه باشد}

            ب) گواهی تاييد معدل بدون احتساب نمره پايان نامه (ويژه دانشجويان دوره كارشناسي ارشد) (فرم شماره 4- ب) {فرم بایستی دارای مهر، تاریخ و شماره ثبت دبیرخانه باشد}

8-                 تصویر مدرک یا گواهی پایان تحصیلات دوره کارشناسی

9-                 تصویر مدرک یا گواهی پایان تحصیلات دوره کارشناسی ارشد

تذکر 1: مدارک اخذ شده از دانشگاه های خارج از کشور باید توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارزیابی و تایید شده باشند.

10-             فرم تعهد دفاع از پایان نامه (ويژه دانشجويان دوره كارشناسي ارشد) (فرم شماره 5)

11-              فرم تأييد مقالات نمايه شده مستخرج از پايان نامه متقاضی، توسط استاد راهنما (فرم شماره 6)

12-             دو مورد توصيه نامه (فرم شماره 7)

تذكر: ارائه توصيه نامه از استاد راهنماي دوره كارشناسي ارشد الزامي مي باشد. توصيه نامه ديگر بايستي توسط يكي از اساتيد دروس تخصصي دوره كارشناسي ارشد تكميل شده باشد. پيشنهاد مي شود توصيه نامه در فرم مخصوص مورد تاييد دانشگاه بوعلي سينا (فرم شماره 7) تنظيم شود و به صورت محرمانه و در پاكت در بسته ارسال گردد.

13-             تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی.

14-             تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد.

15-             تصویر صفحه ارزشیابی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (ويژه دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد).

16-             تصویر چکیده پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (ويژه دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد).

17-             تصوير صفحه اول پروپوزال (ويژه دانشجويان دوره كارشناسي ارشد).

تذكر: در صورت دعوت به مصاحبه به همراه داشتن يك نسخه از پايان نامه برای دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد و یک نسخه از پروپوزال برای دانشجویان دوره كارشناسي ارشد در جلسه مصاحبه، الزامي مي باشد.

18- ارايه یک نسخه از هر کدام از سوابق آموزشی و علمی-پژوهشی

تذکر 1: گواهی پذیرش قطعی و بدون قيد و شرط (با ذکر تاریخ دقیق دریافت مقاله، پذیرش و چاپ) برای مقالات چاپ نشده داوطلب الزامی است (نسخه كامل مقاله ضميمه و گواهی پذیرش به آن الصاق شود).

 

تذكر 2: ارائه گواهي اعتبار درجه ي علمي -ترويجي ، علمي - پژوهشي، ISC ، ISI ، مجلات داخلي و خارجي كه مقالات متقاضي در آن چاپ شده و يا پذيرش قطعي گرفته است الزامي است.

تذكر مهم: از ارسال مدارك ديگري كه در اينجا ذكر نگرديده و غيرضروري مي باشند، جدا خودداري شود.

 

 

 

 

 

 

 

عنوان فرم

شماره فرم

"آیین نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري" مصوب جلسه مورخ 27/03/1393 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان ابلاغيه شماره 67272/21 مورخ 18/04/1393 و اصلاحيه آيين نامه به شماره 237200/21 مورخ 16/12/1393

-

تقاضانامه ثبت نام (ويژه دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد)

(فرم شماره 1- الف)

تقاضانامه ثبت نام (ويژه دانشجويان دوره كارشناسي ارشد)

(فرم شماره 1- ب)

فرم مشخصات فردی، سوابق آموزشي و پژوهشي داوطلبان پذيرش بدون آزمون دکتری سال 1396

(فرم شماره 2)

فرم تعهد حضور تمام وقت

(فرم شماره 3)

گواهی تاييد معدل بدون احتساب نمره پايان نامه، تاريخ فراغت از تحصيل و نمره پايان نامه

(فرم شماره 4- الف)

گواهی تاييد معدل بدون احتساب نمره پايان نامه

(فرم شماره 4- ب)

فرم تعهد دفاع از پایان نامه (ويژه دانشجويان دوره كارشناسي ارشد)

(فرم شماره 5)

فرم تأييد مقالات نمايه شده مستخرج از پايان نامه متقاضی، توسط استاد راهنما

(فرم شماره 6)

فرم پیشنهادی توصيه نامه متقاضیان پذیرش در دوره دكتري بدون آزمون

(فرم شماره 7)

 

rss
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند