برگزاري كارگاه آموزشي به منظور آشنايي دانشجويان تحصيلات تكميلي با آيين نامه هاي بنياد ملي نخبگان < اخبار و اطلاعیه ها

برگزاري كارگاه آموزشي به منظور آشنايي دانشجويان تحصيلات تكميلي با آيين نامه هاي بنياد ملي نخبگان

 


به منظور آشنايي دانشجويان تحصيلات تكميلي با آيين نامه هاي بنياد ملي نخبگان در مورد موضوعاتي از قبيل:جوايز دانشجويي

فرصت هاي مطالعاتي

پسا دكتري

اشتغال در شركت هاي دانش بنيان و جذب در دستگاه هاي اجرايي


سرباز نخبگي

پذيرش بدون آزمون و نيز ساير آيين نامه هاي مربوطه
كارگاه آموزشي با حضور رياست محترم بنياد نخبگان و كارشناسان محترم بنياد نخبگان استان همدان و معاون محترم آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه برگزار مي گردد


تاريخ:    31/01/1395

ساعت:    16-14

مكان: سالن شهيد چمران- دانشكده علوم پايهrss
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند