شهریه رشته های مختلف تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا برای نوبت دوم (شبانه) < اخبار و اطلاعیه ها

شهریه رشته های مختلف تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا برای نوبت دوم (شبانه)

 

 


میزان شهریه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد نوبت دوم (شبانه) دانشگاه بوعلي سينا بر اساس مصوبه هیات محترم امنای دانشگاه به شرح جدول ذیل می باشد.

شهریه رشته های مختلف تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا برای نوبت دوم (شبانه) در سال تحصیلی 95-1394 (کلیه مبالغ به ریال می­ باشد)

 

گروه آموزشی

 هریه ثابت هر نیمسال

 

شهریه متغیر

 

 

هر واحد

 

 

شهریه هر واحد پایان نامه

 

نظری

 

آزمایشگاهی وکارگاهی

 

 

علوم انسانی

 

5/400/000

 

1/050/000

 

3/000/000

 

3/750/000

 

سایر گروه های آموزشی

 

6/000/000

 

1/200/000

 

3/000/000

 

3/750/000

* شهریه دروس عملی (در صورت وجود در برنامه آموزشی) یک و نیم برابر شهریه دروس نظری محاسبه می‌گردد.

rss
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند