مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دكتر علي سلماني
تحصیلات:  دکتری فلسفه هنر
مرتبه علمی:  استاديار
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/salmany/
تلفن:  00988138380577
تلفن داخلي:  420
آدرس:  همدان- دانشگاه بوعلی سینا- سازمان مرکزی دانشگاه- مدیریت تحصیلات تکمیلی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند