دکتر سعيد خدابخش‌
معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده علوم پایه
دکتر یداله هنری‌لطیف‌پور
معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی
دکتر حامد نوذري
معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده کشاورزی
دكتر معصومه‌ مجيدي‌ پرست‌
معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي - دانشکده علوم ورزشی
دکتر صادق خزل‌پور
معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده شیمی
دکتر میترا رئیسی‌دهکردی
معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده علوم انسانی
دکتر مهرداد کریمی‌مشاور
معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی - دانشکده هنر و معماری
دکتر یوسف مظاهری‌رودبالی
معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده مهندسی
دکتر مرتضی یاوری
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی- دانشکده پیرادامپزشکی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند