معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده علوم پایه

دکتر سعيد خدابخش‌
تحصیلات:  دکتری رسوب شناسي و سنگ‌شناسی رسوبي
مرتبه علمی:  دانشیار
ایمیل:  skhodabakhsh@yahoo.com
وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/khodabakhsh/
آدرس:  همدان - خيابان شهيد فهميده - دانشگاه بوعلي سينا - دانشكده علوم پایه
 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند