معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده کشاورزی

دکتر حامد نوذري
تحصیلات:  مهندسي منابع آب
مرتبه علمی:  دانشیار
ایمیل:  h.nozari@basu.ac.ir
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/nozari/
تلفن:  08134424396
آدرس:  همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند