مدیر تحصیلات تکمیلی - دانشکده علوم انسانی

دکتر محمد احمدی صفا
تحصیلات:  دکتری زبان انگلیسی
مرتبه علمی:  دانشیار
ایمیل:  ahmadisafa@basu.ac.ir
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/ahmadisafa/
تلفن:  081-38292620
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند