مدیر تحصیلات تکمیلی - دانشکده مهندسی

دکتر عباس فدایی
تحصیلات:  مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
مرتبه علمی:  استادیار
ایمیل:  fadaei@basu.ac.ir
وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/fadaei/
تلفن:  38292632 -081
آدرس:  همدان،چهار باغ شهید مصطفی احمدی روشن،دانشگاه بوعلی سینا،دانشکده فنی و مهندسی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند