معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی- دانشکده پیرادامپزشکی

دکتر مرتضی یاوری
تحصیلات:  دکتری تخصصی مامائی و بیماری های تولید مثل دام
مرتبه علمی:  استادیار
ایمیل:  morteza.yavari@gmail.com
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/yavari/
تلفن:  081-34226062
 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند