معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي - دانشکده علوم ورزشی

دكتر معصومه‌ مجيدي‌ پرست‌
تحصیلات:  دکتری مديريت ورزشي
مرتبه علمی:  استادیار
ایمیل:  mmajidiparast@yahoo.com
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/majidiparast/
تلفن:  38381423-081
تلفن داخلي:  257
آدرس:  همدان،چهار باغ شهید مصطفی احمدی روشن،دانشگاه بوعلی سینا،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند