معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي - دانشکده علوم ورزشی

دکتر نسرين پارسايي
تحصیلات:  دکتری تربيت بدني و علوم ورزشي- رفتار حرکتی
مرتبه علمی:  استادیار
ایمیل:  hrohbanfard@yahoo.com
وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/hasrohban/
تلفن:  38381423-081
تلفن داخلي:  257
آدرس:  همدان،چهار باغ شهید مصطفی احمدی روشن،دانشگاه بوعلی سینا،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند