اخبار

به اطلاع داوطلبین جامانده و غایب از مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1401 کلیه رشته/ گرایش­ها می رساند. تاریخ مصاحبه از ایشان روز چهارشنبه 1401/04/15 می باشد. لذا آندسته از داوطلبینی...

چهارشنبه، ۸ تیر ۱۴۰۱

اطلاعیه ها