اخبار

اطلاعیه تمدید دفاع از پایان نامه ها و رساله ها به اطلاع دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می رساند که دفاع از پایان نامه ها و رساله ها در نیمسال اول 1401 تا تاریخ...

یک‌شنبه، ۷ اسفند ۱۴۰۱

اطلاعیه ها