تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

 

راه های ارتباطی با مدیر و کارشناسان تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 1. 1

 

سازمان مرکزی

 

دکتر علی عزیزی

مدیر محترم تحصیلات تکمیلی

۳۸۳۸۰۵۷۷

azizi@basu.ac.ir

 1. 2

نبی ا.. سپهری

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی

۳۸۳۸۰۹۴۵

Takmili1400@basu.ac.ir

 1. 3

حمید اکبری

کارشناس  و  مسئول  دفتر تحصیلات تکمیلی

۳۸۳۸۰۵۷۷

t-takmili@basu.ac.ir

 

راه های ارتباطی با مدیران و کارشناسان تحصیلات تکمیلی دانشکده ها

ردیف

دانشکده ها

نام و نام خانوادگی

پست

شماره تماس

081

ایمیل

 1. 1

پیرادامپزشکی

دکتر عباسعلی ساری

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

34227350

sari@basu.ac.ir

 1. 2

فهیمه مرادی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

34226062

 

 1. 3

شیمی

دکتر رضا آزادبخت

معاون تحصیلات تکمیلی

38282807

r.azadbakht@basu.ac.ir

 1. 4

حمید سلطانی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

38282807

 

 1. 5

علوم اقتصادی و اجتماعی

دکتر عباس افلاطونی‌

معاون تحصیلات تکمیلی

38303208

a.aflatooni@basu.ac.ir

 1. 6

جمال ثابتیانی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

38303208

 

 1. 7

علوم انسانی

دکتر حسن زختاره

معاون تحصیلات تکمیلی

38303223

h.zokhtareh@basu.ac.ir

 1. 8

محمدرضا گلمحمدی

کارشناس تحصیلات تکمیلی (دکتری)

38303223

 

 1. 9

معصومه ساکی

کارشناس تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد)

38303221

 

 1. 10

اکرم اسدی

کارشناس تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد)

38303221

 

 1. 11

مرضیه مولایی

کارشناس تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد)

38303250

 

 1. 12

علوم پایه

دکتر رحیم محمودوند

معاون تحصیلات تکمیلی

38380612

r.mahmoudvand@basu.ac.ir

 1. 13

فاطمه معمری

کارشناس تحصیلات تکمیلی

38380612

f.moameri@basu.ac.ir

 1. 14

طاهره حسن تهرانی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

9-38381601

داخلی 205

 1. 15

علوم ورزشی

دکتر معصومه مجیدی پرست

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

m.majidiparast@basu.ac.ir

 1. 16

سعید نوروزی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

38303243

 

 1. 17

فنی و مهندسی

دکتر  محسن  بابایی

معاون تحصیلات تکمیلی

38303235

m.babaei@basu.ac.ir

 1. 18

محمود شکوهی زاده

کارشناس تحصیلات تکمیلی

38303235

 

 1. 19

لیلا زنگنه

کارشناس تحصیلات تکمیلی

38303235

 

 1. 20

کشاورزی

دکتر سید سعید موسوی

معاون تحصیلات تکمیلی

3 - 34425400

s.moosavi@basu.ac.ir

 1. 21

امیر حسین شریفی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

3 - 34425400

داخلی های 218-220-223

 1. 22

محدثه بیات

کارشناس تحصیلات تکمیلی

3 - 34425400

داخلی های 218-220-223

 1. 23

هنر و معماری

دکتر مهرداد کریمی‌ مشاور

معاون تحصیلات تکمیلی

34221358

mkmoshaver@basu.ac.ir

 1. 24

شایسته نور محمدی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

34210772