نشانی: همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، سازمان مرکزی دانشگاه، طبقه اول، دفتر تحصیلات تکمیلی  کدپستی: 65178-38695

جهت مشاهده آدرس دقیق QR کد زیر را اسکن نمایید.