نمایشگر یک مطلب

اهداف:

 

- تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد در عالی‌ترین سطوح علمی جامعه، با توان تحلیل و مسأله یابی، تلفیق علم و عمل و رشد خصیصه های فطری جستجوگری، پویایی، بالندگی و خلاقیت 

- ارتقاء مستمر کیفیت آموزشی و پژوهشی

- جهت دادن موضوعات پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به سوی اولویت‌های توسعه کشور

 

 همچنین:

ارتقاء شاخص های کیفی و کمی در:

 

- دفاع

- فرصت مطالعاتی

 

گسترش و بهبود دوره های تحصیلات تکمیلی در:

 

- تاسیس رشته های جدید و کارآمد

- به روز رسانی سرفصل های مورد اجرا در دانشگاه

- مشارکت دادن اساتید بین المللی علمی در ارایه دروس تحصیلات تکمیلی

 

وظایف:

 

-  اعزام دانشجویان تحصیلات تکمیلی به فرصت مطالعاتی داخلی و خارجی
 - بررسی درخواست ایجاد رشته های جدید در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

 - برگزاری جلسات مصاحبه دکتری
 - برگزاری آزمون جامع
-  پذیرش دکتری بدون آزمون (استعدادهای درخشان)  

- انجام امور مربوط به صلاحیت عمومی دانشجویان دکتری بدون آزمون (استعدادهای درخشان)  

 - برگزاری جلسات دفاع پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری
 - بازدید از مراحل مصاحبه دکتری
 - صدور گواهی پیشرفت تحصیلی برای دانشجویان بورسیه

- ارسال گزارش پیشرفت تحصیلی جهت ارائه به سازمان بورس یا دانشگاه محل تحصیل یا محل بورس

 - انجام امور مربوط به کمیسیون موارد خاص دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 - برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

- پی گیری و انجام مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی
 - صدور مجوز دفاع از رساله دکتری
-  اعلام ظرفیت پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی

- اعلام ظرفیت پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی به سازمان از طریق پورتال ارتباطی مربوط

 - رسیدگی به شکایات طرح شده در حوزه تحصیلات تکمیلی
 - انجام تسویه دانشجویان تحصیلات تکمیلی از سامانه گلستان
 - تمدید سنوات دانشجویان تحصیلات تکمیلی از سامانه گلستان

- صدور انواع گواهی­ های مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی

- ارتباط و مکاتبات لازم با وزارت متبوع

- رسیدگی و پاسخ گوئی به سئوالات ، درخواستها و مشکلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی