اخبار تحصیلات تکمیلی

 

♦ لیست موسسات معتبر جذب دانشجوی بین الملل

♦ اطلاعیه بورسیه فناوری پیشرفته بانک توسعه اسلامی: فایل 1، فایل 2، فایل 3

♦ کارشنان برتر حوزه تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1401

♦ دوره آموزشی بازآموزی فرایند مصاحبه دکتری در دانشگاه، در روزهای یک شنبه 1402/2/31

و دوشنبه 1402/3/1 از ساعت 8 الی 12 در آزمایشگاه ریاضیات و آمار واقع در دانشکده علوم پایه

با مدرسی آقای دکتر محمودوند برگزار می شود.