اخبار تحصیلات تکمیلی

 

♦ لیست موسسات معتبر جذب دانشجوی بین الملل

♦ اطلاعیه بورسیه فناوری پیشرفته بانک توسعه اسلامی: فایل 1، فایل 2، فایل 3

♦ کارشنان برتر حوزه تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1401

 

 

اعطای بورس تحصیلی دولت مالزی در مقطع کارشناسی ارشد

اعطای بورس تحصیلی دولت مکزیک در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

فراخوان بورس دولت های خارجی