اخبار

دانشگاه بوعلی ­سینا بر اساس آیین‌ نامه پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان) در دوره تحصیلی دکتری مصوب جلسه مورخ 1393/03/27 شورای هدایت استعدادهای درخشان، ابلاغیه شماره 21/67272 مورخ 1393/04/18 و...

دوشنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

اطلاعیه ها