اطلاعیه شماره 2 فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری تخصصی (Ph.D) به شیوه استاد محور برای سال 1402 دانشگاه بوعلی سینا

اطلاعیه شماره 2 فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری تخصصی (Ph.D) به شیوه استاد محور برای سال 1402 دانشگاه بوعلی سینا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پیرو اطلاعیه قبلی فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه بوعلی سینا برای سال تحصیلی 1403 ـ 1402 باستحضار می رساند این دانشگاه از میان دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر مقطع کارشناسی ارشد واجد شرایط در رشته ذیل دانشجو می پذیرد. متقاضیان تا تاریخ ۱۴۰۲/5/12 فرصت دارند که مستندات خود را مطابق با اطلاعیه قبلی به این مدیریت ارسال نمایند.

ردیف دانشکده کد رشته محل رشته / گرایش استاد میزبان عنوان طرح ثبت شده در سامانه نان DOR ثبت شده در سامانه نان
1 فنی و مهندسی 3747 مهندسی برق / کنترل جناب آقای دکتر هادی دلاوری طراحی کننده بهینه برای یک منیپولیتور 6 درجه آزادی (در راستای نیاز طراحی کنترلر یک منیپولیتور 6 درجه آزادی بر اساس مصرف انرژی کمینه) 20.1001.3.2PP1T00=.2023.07.05.1.4