اطلاعیه شماره 2 فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع تحصیلی دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه بوعلی سینا برای سال 1403 - 1402

اطلاعیه شماره 2 فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع تحصیلی دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه بوعلی سینا برای سال 1403 - 1402


به اطلاع می رساند پیرو اطلاعیه قبلی، مهلت ارسال مستندات و مدارک مربوط به پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع تحصیلی دکتری تا روز پنجشنبه 1402/3/11 تمدید شد.