نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاع کلیه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی می رساند، در مرداد ماه مراحل تسویه حساب (تحویل CD رساله/پایان نامه) در مدیریت تحصیلات تکملی دانشگاه انجام نخواهد شد.

اطلاع کلیه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی می رساند، در مرداد ماه مراحل تسویه حساب (تحویل CD رساله/پایان نامه) در مدیریت تحصیلات تکملی دانشگاه انجام نخواهد شد.


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی می رساند، در مرداد ماه مراحل تسویه حساب (تحویل CD رساله/پایان نامه) در مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه انجام نخواهد شد. لذا خواهشمند است، از مراجعه جهت انجام تسویه حساب (تحویل CD رساله/پایان نامه) خودداری فرمایید.