بازده زمانی برگزاری آزمون جامع نیمسال دوم 1402-1401 - (4012)

بازده زمانی برگزاری آزمون جامع نیمسال دوم 1402-1401 - (4012)


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آزمون جامع نیمسال دوم 1402-1401 (4012)

در بازه زمانی 1402/02/16 تا 1402/02/28 برگزار خواهد شد.