زمان مصاحبه مربوط به شرکت کنندگان پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان) دکتری سالتحصیلی 1402-1401

زمان مصاحبه مربوط به شرکت کنندگان پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان) دکتری سالتحصیلی 1402-1401


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

  • زمان مصاحبه مربوط به شرکت کنندگان پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان) دکتری سالتحصیلی 1402-1401 دانشگاه بوعلی سینا در رشته/گرایش های مختلف از 1401/04/11 تا 1401/04/15 مطابق با زمان بندی دانشکده های مربوطه  می باشد.